Vi anbefaler at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig.

Vår påstand er at forsikringsselskapet starter å arbeide mot hvordan de kan minimere en eventuell erstatningsutbetaling allerede fra det tidspunkt skaden meldes til forsikringsselskapet.

Det er derfor viktig at skadelidte tidlig i prosessen er representert ved en advokat som vet hvordan forsikringsselskapene arbeider. Advokaten vil kunne innvirke på de beslutninger som tas hos forsikringsselskapet på et tidlig tidspunkt, og som kan få betydning for skadelidtes erstatningsutbetaling. Et eksempel på slik beslutning er valg av spesialist.