Svaret er ja. Dersom du har mottatt et tilbud fra ditt forsikringsselskap uten tidligere å ha vært bistått av advokat i saken tør vi påstå at dette i 99 % av tilfellene er altfor lavt.

Forsikringsselskapene jobber mot lavest mulig erstatningsutbetalinger og all erfaring tilsier at et første tilbud fra forsikringsselskapet ligger vesentlig under det du egentlig har krav på.

La Indem bistå deg med å øke din erstatningsutbetaling dersom du har mottatt et første tilbud fra ditt forsikringsselskap. Dersom du mot formodning ikke skulle få en høyere erstatningsutbetaling, skal vi heller ikke ha betaling.