Typisk for fritidsskader er at det ikke er en ansvarlig skadevolder. Dette betyr at ingen er skyld i skaden.

I hvilken grad du ved disse skadetypene har krav på erstatning avhenger således av hvilke forsikringsordninger du har. Dette kan være forsikringsordninger du har tegnet privat, eventuelt forsikringsordninger du har gjennom din arbeidsgiver.

Du kan finne mer informasjon om fritidsskader her.