Spørsmål & Svar

Dersom du har kommet ut for en personskade vil behovet for informasjon være stort, og det kan være vanskelig å finne ut av hvilke rettigheter du faktisk har. Under har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene.