Vi vil alltid foreta en vurdering av om oppdraget er egnet for fastpris. Dersom vi kommer til at det ikke er egnet for fastpris, så vil salær normalt bli beregnet etter vanlig timesats.

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende lovverk for advokater og Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» . Vi er også underlagt Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, som blant annet pålegger oss å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys. Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse sende deg vår oppdragsbekreftelse som blant annet inneholder opplysninger om fastpris eller timesatser, beregningsgrunnlag og faktureringsrutiner.

Timesatser

Dersom oppdraget ikke inngås etter avtale om fastpris, så vil våre veiledende timesatser ligge i intervallet kr 1 500 – 3 125 (inkl. 25% mva.), avhengig av sakstype, hvem av våre ansatte som utfører oppdraget og oppdragets art.

Forsikring, fri rettshjelp mv.

I enkelte saker vil utgifter til advokat være dekket av rettshjelpforsikring eller offentlige ordninger slik som fri rettshjelp og fri sakførsel. I den grad kunden er dekket av slik forsikring eller ordning, vil vi løpende søke å dekke hele eller deler av vårt salær overfor denne tredjepart. Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse undersøke om kunden har slik dekning.

«No cure – no pay»

Indem tilbyr bistand på vilkår om «no cure – no pay» i saker som er egnet for dette. Dette vil typisk være saker der det gjelder en konkret tvist og/eller et konkret krav. Vilkårene innebærer at kunden kun betaler for vår bistand dersom det oppnås et gitt resultat i saken. Dersom et oppdrag skulle være egnet for disse vilkårene så vil vi kunne tilby tilsvarende vilkår også innenfor arve- og familierett.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.