Vi kan hjelpe deg i spørsmål vedrørende blant annet arv, skifte og familierett. Her kan du lese mer om hva vi kan bistå deg med innenfor de ulike fagområdene.

Planlegging av arv

Det er mange spørsmål som kan oppstå når fordeling av arv skal planlegges. Utgangspunktet er at dersom det ikke foreligger et testament så er det arveloven som avgjør fordelingen. Mange ønsker imildertid en annen arvefordeling enn det som følger av arveloven, og det vil da være behov for å opprette et testament. Men selv med testament så står man ikke fritt til å fordele hele arven etter eget ønske. Arveloven stiller blant annet opp særskilte rettigheter for arvelaters livsarvinger (dvs. etterkommere i rett nedadgående linje) og eventuell gjenlevende ektefelle.

Vi har kunnskap om hvordan arv kan fordeles og tilbyr generell bistand i den forbindelse.

ArveoppgjørArveoppgjør

Det fleste arveoppgjør gjennomføres uten at arvingene trenger bistand fra advokat. Dersom dødsboet er lite og oversiktlig, og det ikke foreligger uenighet mellom arvingene om hvordan arven skal fordeles, så går dette som regel fint.

Dersom det imidlertid skulle oppstå uenighet mellom arvingene så vil det være lurt å få bistand av en advokat. Dette gjelder også dersom det foreligger usikkerhet eller spørsmål vedrørende hvordan arven skal fordeles og hva man har krav på, selv om det ikke måtte foreligge en tvist. Jo tidligere i et arveoppgjør eventuelle uklarheter avklares, desto mindre sannsynlighet vil det være for en senere tvist.

Vi bistår i spørsmål om hvordan arv skal fordeles og ved tvist mellom arvinger.

Dødsboskifte

Dødsboskifte er selve oppgjøret og fordelingen av boet etter arvelater. Skifte kan enten skje privat eller offentlig. Ved offentlig skifte så er det tingretten eller byfogden som vil være ansvarlig for oppgjøret. Dette skjer normalt ved at tingretten eller byfogden oppnevner en privatpraktiserende advokat til å gjennomføre oppgjøret. Ved privat skifte så er det arvingene som selv står for det praktiske i forbindelse med oppgjøret. I den forbindelse kan det være at arvingene selv ønsker å engasjere en advokat til å gjennomføre  selve oppgjøret eller som rådgiver i enkeltspørsmål som måtte oppstå i prosessen.

Familierett

Vi tilbyr bistand innenfor deFamilierett fleste familierettslige områder, herunder inngåelse av ekteskap/samboerskap/partnerskap, samt skilsmisse og opphør av samboerskap. Vi bistår også i saker om barnefordeling og samværsrett.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale hvis du lurer på om vi kan bistå deg i din sak.

 

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.