Dessverre er det ikke alle som klarer å enes om ferieavvikling i etterkant av et samlivsbrudd.

De aller fleste ser frem til å nyte ferien med venner og familie. Men dessverre er det ikke alle som klarer å enes om ferieavvikling i etterkant av et samlivsbrudd. Istedenfor å glede seg til ferie lever mange i uvisshet om hvordan ferien blir, og konfliktnivået mellom mor og far kan bli høyt. Hva gjør man dersom både mor og far ønsker å avvikle ferie de samme ukene i sommerferien, eller begge ønsker ferie med barna i høstferien?

Barnets beste

Utgangspunktet for alle avgjørelser vedrørende foreldreansvar, fast bosted og om samvær, er at det først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet. Dette fremgår av barneloven.

Rett til samvær

Ved samlivsbrudd har barnet rett til samvær med den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen, og forelderen på sin side har en tilsvarende rett til samvær med barnet, jf. barneloven § 42.

Ettersom bestemmelsen er laget for å ivareta barnets interesser, skaper den en plikt for begge foreldrene til å legge til rette for at barnet kan ha samvær med begge foreldrene, og at samværet gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Foreldre har i utgangspunktet avtalefrihet med hensyn til hvilken forelder barnet skal være hos på hvilket tidspunkt. Videre har barnet rett til å være med på avgjørelser som gjelder dets personlige forhold, herunder ferie.

I de tilfeller hvor det er avtalt «vanlig samværsrett», gir dette samværforelderen rett til å være med barnet en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. Dette fremgår av barneloven § 43.

For å unngå konflikt er det lurt å opprette en detaljert samværsavtale. Her kan det inntas bestemmelser om når den enkelte skal praktisere feriesamvær. Når det gjelder sommerferiesamvær velger noen å dele dette opp i to perioder hvor foreldrene alternerer. Andre velger en ordning hvor mor og far har førstevalget annethvert år.

Hva gjør man dersom man ikke blir enige?

Ikke alle har en detaljert avtale rundt feriesamvær, mens andre kan ha en avtale som partene allikevel ikke respekterer. Dette fører ofte til en opphetet konflikt, som hverken er bra for små eller store. Dersom man står i en slik situasjon, bør man ta kontakt med familievernkontoret. Her kan man få hjelp til å mekle og forhåpentligvis komme frem til en løsning som begge parter kan godta. Imidlertid har man ingen garanti for at man klarer å komme til enighet. Hva gjør man dersom ferien er planlagt, men den andre forelderen nekter deg å ta med barnet på ferie utenlands? Kan man bare dra?

Foreldreansvar av betydning

Den som har felles foreldreansvar eller foreldreansvaret alene kan ta barnet med på kortere reiser til utlandet uten den andre av foreldrenes samtykke. Hvis det er usikkert om barnet vil komme tilbake, kan domstolen allikevel nedlegge utreiseforbud etter begjæring fra den andre forelderen.

En forelder uten foreldreansvar må derimot ha samtykke fra den som har foreldreansvaret for å ta barnet med til utlandet. Domstolen kan likevel gi tillatelse til utenlandsreisen dersom det er åpenbart at barnet vil komme tilbake. Dette kan avgjøres i løpet av kort tid dersom det begjæres midlertidig avgjørelse.

De fleste konflikter rundt feriesamvær lar seg heldigvis løse til slutt. Men dersom dere skulle bli stående helt fast, kan det være en løsning å søke hjelp av en advokat. Indem sine advokater tar gjerne en uforpliktende prat med deg dersom du har behov for det. Ta kontakt i dag!

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.