Kan samboere sitte i uskifte?

Samboere med felles barn fikk i 2009 en lovfestet rett til å sitte i uskifte med hverandres eiendeler dersom en av samboerne dør. Det vil si at arveoppgjøret med førstavdødes arvinger utsettes, og lengstlevende kan i utgangspunktet råde over eiendelene som en eier.

Hvilke samboere kan sitte i uskifte?

Retten til å sitte i uskifte er forbeholdt samboere med felles barn. Vilkåret om felles barn er også oppfylt dersom samboerne har hatt eller venter barn.

Hva kan man sitte i uskifte med?

Retten til å sitte i uskifte etter loven omfatter felles bolig og innbo. I tillegg kan samboere sitte i uskifte med bil og fritidseiendom med innbo som var tenkt til felles bruk for samboerne.

Samboeres rett til å sitte i uskifte er imidlertid ikke begrenset til dette, men for andre eiendeler må dette være fastsatt i testament eller så må arvingene samtykke. Videre kan man også ved testament fastsette at samboeren skal ha rett til å sitte i uskifte med mindre eiendeler enn det som følger av loven.

Alt den gjenlevende samboeren er eller blir eier av, som hører naturlig sammen med de eiendeler han/hun har tatt over uskiftet, går inn i uskifteboet.

Råderett ved uskifte

Den lengstlevende samboer har i utgangspunktet full råderett over det som inngår i uskiftet, men han eller hun kan ikke gi bort fast eiendom eller gi andre gaver som står i misforhold til boets størrelse.

Begrensinger i retten til å sitte i uskifte

Har den avdøde særskilt livsarving (særkullsbarn eller livsarving til særkullsbarn), må de særskilte livsarvingene samtykke til at samboeren kan sitte i uskifte.

Ellers gjelder følgende begrensinger i retten til å sitte i uskifte:

  • Dersom den gjenlevende sitter uskifte med en tidligere samboer eller ektefelle
  • Dersom den avdøde satt i uskifte med en tidligere samboer eller ektefelle, kan den gjenlevende ikke ta over eiendelene fra det første uskifteboet før dette boet er skiftet
  • Retten til å sitte i uskifte kan avgrenses ved testament, så lenge den gjenlevende samboeren har fått kunnskap om testamentet. Dette gjelder ikke dersom det var umulig eller det etter forholdene ville vært urimelig vanskelig å varsle vedkommende.

Hva med gjeld?

Den gjenlevende samboeren blir også personlig ansvarlig for gjelden som den avdøde hadde.  Han eller hun kan og bør utsende en proklama, det vil si en offentlig oppfordring til avdødes kreditorer om å melde sine krav innen en seks ukers frist. Dersom kreditorene ikke melder sine krav innen fristen, vil kravene bortfalle.

Valg mellom arv og uskifte?

Hvorvidt det lønner seg å sitte i uskifte eller arve, er avhengig av livssituasjon, økonomi, gjeldsbelastningen og de kostnadene som vil følge med eiendelene som overtas uskiftet. Ofte kan det lønne seg å skifte dersom man er unge eller holder mulighetene åpen for å inngå et nytt varig forhold. Motsatt vil det sent i livet kunne lønne seg å sitte i uskifte. Dette må imidlertid vurderes konkret for den enkelte.

Artikkelen er skrevet av advokat Cathrine Semb Skaarbrevik/advokat Christina Steimler og ble opprinnelig publisert i Allers.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.