Her får du en oversikt over hvordan du kan opprette et gyldig, ordinært testament.

De som ønsker en annen arveløsning enn den som følger av arveloven kan opprette testament. For å sikre at et testament gir uttrykk for din frie vilje, stiller arveloven en rekke strenge formkrav. Dersom formkravene ikke er oppfylt, risikerer du at hele eller deler av testamentet ditt er ugyldig. Dette kan bety at arven din vil bli fordelt på en måte som du egentlig ikke ønsker.

Kravene til utforming av testamentet

Et ordinært testament skal være skriftlig. Men det har ikke betydning hva testamentet er skrevet på, og om det er skrevet for hånd eller på data, så lenge du signerer. Testamentet blir heller ikke nødvendigvis ugyldig dersom du ikke har undertegnet med fornavnet ditt.

Kravene til testamentsvitner

Det skal være to vitner, og disse må oppfylle flere krav. Testamentsvitnene skal blant annet være myndige og ikke sinnssyke eller ha svekkede åndsevner.

Vitnene skal være til stede sammen mens du skriver under eller vedkjenner deg underskriften din. De to må derimot ikke være til stede samtidig når de selv signerer, så lenge du er det begge gangene. Vitnene må vite at det de signerer er et testament, men trenger ikke kjenne til innholdet i testamentet ditt.

Testamentet ditt kan i utgangspunktet verken være til fordel for vitnene eller deres nærmeste, som blant annet vitnenes ektefelle, søsken og slektninger i opp- eller nedstigende linje, dvs. for eksempel en forelder. Testament til fordel for noen som vitnet er i tjeneste hos på testasjonstiden blir også ugyldig, hvis ikke tilknytningen er fjern og trolig ikke har hatt noe å si for innholdet i testamentet.

Kravene til den som testamenterer

Den som testamenterer skal også være myndig. For å unngå at testamentet blir ugyldig kan heller ikke den som testamenterer være sinnssyk eller ha svekkede åndsevner, med mindre det er usannsynlig at sinnstilstanden har hatt innvirkning på testamentets innhold.

Testamentet vil være ugyldig dersom du har blitt utsatt for eksempelvis tvang, svik eller utilbørlig påvirkning. Mas og overtalelse er tillatt, mens grensen trekkes mot systematisk påvirkning med utnyttelse av innflytelse. Bygger den som testamenterer på et uriktig faktum – villfarelse – kan også dette medføre ugyldighet.

Testamentets ”bør”-regler

Arvelovens regler om opprettelse av testament inneholder i tillegg regler som bør følges, men som ikke fører til ugyldighet hvis de ikke er oppfylt. Vitnene bør i påskrift opplyse om at du gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Påskriften bør inneholde vitnenes yrke og adresse. I tillegg bør testamentet både dateres og inneholde fødselsnummeret ditt.

Kontakt oss gjerne dersom du trenger hjelp til å sette opp ditt testament.

Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Desiré Askerøi/advokat Christina Steimler, og ble opprinnelig publisert i Allers.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.